Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

Mag E-sigaret gebruik in een horeca zaak als restaurant of bar?

| Geen reacties

Omdat er bij het gebruik van de e-sigaret geen tabaksverbranding plaatsvindt, valt die ook niet onder het rookverbod. In Europees verband is begin 2014 besloten dat de e-sigaret geldt als een consumentenproduct.  Een e-sigaret (elektronische sigaret) is toegestaan in de horeca.

Wat is het effect voor de omgeving

Juist omdat er geen verbranding is, worden ook de bij verbranding schadelijke kankerverwekkende stoffen niet gevormd. En omdat een e-sigaret niet gemaakt wordt van tabak, zijn er ook geen gevaarlijke en ongezonde radioactieve aanwezig in de damp die uitgeademd wordt.  De basisstoffen zijn ongevaarlijk en worden al jarenlang gebruikt in astma-inhalers voor astma patiënten en als basisdrager voor andere medicijnen. Het nicotinegehalte in uitgeademde damp is stukken lager dan bij tabak. Nicotine breekt snel af, en is nauwelijks waarneembaar, en is totaal afwezig vanaf pakweg 25 cm van het gezicht van een gebruiker.

Chemisch gezien geen reden e-sigaretten in horeca te verbieden. Bij verschillende onderzoeken is gebleken dat er geen risico is voor het “meeroken” (meedampen) van gevaarlijke stoffen. Lees meer artikelen over gezondheid en omgeving, bij e-sigaret gebruik.

Wel is  er onder andere een minimumleeftijd (18 jaar) leeftijdsgrens voor de verkoop e-sigaret van de e-sigaret.

Sinds 1 februari 2015 worden er veiligheidseisen, eisen aan de vloeistof, etiketteringseisen en eisen met betrekking tot reclame gesteld. Eisen die voor verkopers van e-sigaretten van belang zijn. De NVWA heeft op haar site informatie over het tijdelijke warenwetbesluit gepubliceerd.

Verder is het dampen in het grootste deel van de horeca toegestaan. Wilt u wel de e-sigaret weren uit uw bedrijf dan kunt u dit opnemen in uw huisregels.


Boek van bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos :  Analytical Assessment of E-Cigarettes - From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles . Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com. Lees meer over dit boek op deze site


Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org