Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

EU-parlement

E-sigaretten mogelijke revolutie voor Europese gezondheid

| Geen reacties


BRUSSEL – De paneldiscussie in het Europees Parlement erkent de potentiële voordelen van elektronische sigaretten en vindt dat de Europese landen deze producten moeten behandelen als reguliere consumentenproducten. Daarmee zal gelijke beschikbaarheid voor alle Europeanen worden gewaarborgd.
Elektronische sigaret besproken in Europees Parlement

Gezondheidzorg kiest steeds meer om schade van tabak roken te beperken

Na een debat waarin toonaangevende wetenschappelijke experts het state-of-the-art bewijsmateriaal over e-sigaretten presenteerden, werd duidelijk dat de gezondheidszorg er steeds meer voor kiest om schade van tabak roken te beperken. Dat laatste vervangt daarmee een benadering waarin de keuze beperkt is tot ‘stoppen met roken of sterven’.

Overstappen van roken op alternatieve nicotine producten beperkt schade voor rokers

Giovanni La Via, lid van het Europees Parlement : “Ik ben blij dat ik in het Parlement aandacht heb geschonken aan deze belangrijke kwestie voor de volksgezondheid. Vandaag hebben we geluisterd naar de resultaten van wetenschappelijke onderzoek die ons de voordelen van elektronische sigaretten voor de volksgezondheid hebben laten zien in vergelijking met de conventionele sigaretten. Als besluitvormers moeten we rekening houden met deze resultaten en aan deze innovatieve producten een duidelijk regelgevingskader bieden.”

E-sigaretten spelen een belangrijke rol bij het stoppen met roken

Uit het tijdens het debat gepresenteerde onderzoek blijkt dat e-sigaretten een belangrijke rol spelen bij het stoppen met roken. Uit het gepresenteerde bewijs bleek ook dat er geen overtuigend bewijs is dat de vrees voor het ‘gateway-effect’ ondersteunt. E-sigaretten zijn geen opstap naar tabak roken. Het aantal jongeren dat rookt daalt in landen waar e-sigaretten worden ondersteund.

E-sigaretten zijn geen opstap naar roken

Professor Linda Bauld, universiteit van Stirling : “Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat e-sigaretten de inspanningen om het roken van jongeren in Europa te verminderen, ondermijnen. Het is belangrijk dat ongegronde angsten over ‘het gateway-effect’ geen afbreuk doen aan de bijdrage die e-sigaretten kunnen leveren om huidige rokers te helpen stoppen. In het Verenigd Koninkrijk, waar het gebruik van e-sigaretten bijzonder vaak voorkomt, blijven het aantal tabak rokende jongeren afnemen”.

EU moet zich op wetenschappelijke feiten baseren

Professor Riccardo Polosa, universiteit van Catania : “De EU moet samenwerken met de wetenschappelijke gemeenschap om te zorgen voor een op feiten gebaseerde aanpak die een strategie voor schadebeperking bevordert ten bate van de Europese burgers. Dit is een kans die Europa tot nu toe heeft gemist. Het is een kans voor de samenleving om te strijden tegen een van de meest ernstige volksgezondheidsproblemen in Europa. Het is bemoedigend om getuige te zijn van de groeiende politieke wil om dit te veranderen ”

Brussel – Dit is een verklaring van de Italiaanse Anti-roken federatie LIAF

Lees meer over inhoud die besproken is, of download presentaties van de experts en wetenschappers  :
Elektronische sigaret en schadebeperking stap vooruit voor europese gezondheid


Boek van bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos :  Analytical Assessment of E-Cigarettes - From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles . Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com. Lees meer over dit boek op deze site


Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org