Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

snus

01-06-2015
door StopRokenVandaag
1 reactie

Rookloze tabak snus tot 1000 maal minder gevaarlijk dan roken

In Zweden levert snus enorme gezondheidswinst op

In Zweden zijn voormalig rokers verslaafd geworden een relatief ongevaarlijk product, namelijk snus (rookloze tabak oraal gebruikt), en dat levert enorme gezondheidswinst op. Per hoofd van de bevolking is in Zweden de tabaksconsumptie vergelijkbaar met die in andere landen, maar toch gaan in Zweden maar half zo veel mensen dood aan hun tabaksgebruik als in de rest van de Europese Unie.

Brad Rodu uit Alabama berekende dat een roker van 35 jaar gemiddeld acht jaar korter leeft dan een niet roker. Een snus-gebruiker leeft ook korter dan een niet-roker, maar het verschil is een stuk minder bedreigend: 14 dagen.

In het Verenigd Koninkrijk, melde de Engelse artsenorganisatie Royal College of Physicians in 2002 dat rookloze tabak tot 1000 maal minder gevaarlijk is dan rook, en in 2007, drong het bij regeringen in de wereld aan om serieus te overwegen dit in te zetten bij schade reductie strategieën voor tabak om zo levens te redden.

snus

Lees verder →

29-05-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

TPD, in te voeren EU richtlijn, met een moker een vlieg doodslaan

Wetten met nodeloze beperkingen zijn desastreus voor het stoppen met roken

Het grote probleem met de TPD is dat deze richtlijn onbedoelde schadelijke gevolgen zal hebben. Waaronder het terugjagen van mensen die met behulp van geavanceerde e-sigaretten terugjagen naar tabakgebruik. De ontwikkelingen van betere versies van e-sigaretten zal stoppen. Deze ontwikkelingen worden gedaan door bedrijven die niet bij Big tobacco horen. Veel bedrijven met gespecialiseerde kennis op het gebied van e-sigaretten zullen over de kop gaan. De markt zal overgaan naar Big Tobacco, die meer belang heeft bij de tabakssigaret, waar de e-sigaret een concurrent is die in staat is klanten permanent tot ex-klanten te laten worden.  Een serieuze concurrent, de geavanceerde e-sigaret wordt door de TPD voor het grootste deel uitgeschakeld.

Lees verder →

27-05-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

100% VG of hoog VG% e-liquid voor mensen allergisch of gevoelig voor PG

Mensen die allergisch zijn voor basisstof PG kunnen het beste 100% VG e-liquid (dampvloeistoffen) als basisstof gebruiken. Mensen die allergisch zijn voor PG krijgen daar vaak huiduitslag of bultjes op de huid van bij gebruik.  Mensen die niet echt allergisch, maar wel gevoelig zijn voor PG hoesten eerder door een hoog percentage PG gebruik. Daarvoor kan het voldoende zijn het PG percentage de verlagen, en dampvloeistof met een hoger VG gehalte te gaan gebruiken. Het meest standaard is dampvloeistof met 30%VG/70%PG. Maar er worden ook dampvloeistoffen van 50%VG/50%PG, 60%VG/60%PG en 80%VG/20%PG verkocht. Voor iemand die gevoelig is kan een dergelijke mix ook goed werken.

PG = propyleenglycol, VG = plantaardige glycerine. Lees meer over de ingrediënten in dampvloeistof voor de elektrische sigaret.

Voor gevoelige mensen kunnen naast het percentage PG, ook het percentage nicotine en de smaakstof van invloed zijn op hoestirritatie. Lager nicotinegehalte of een andere smaak kan dan ook tot verbetering leiden. Lees verder →

21-05-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Zijn elektrische sigaretten een goede zaak? (Video)

Een aantal feiten over de elektrische sigaret op een rijtje

Mensen roken voor de nicotine maar sterven aan de stoffen die vrijkomen wanneer tabak verbrandt.  Helaas hebben de tegenwoordig verkrijgbare stoppen-met-roken medicijnen een beperkte werkzaamheid en voor een groot aantal rokers. Er is een mogelijke oplossing: Elektronische sigaretten hebben de potentie om veel rokers te helpen van tabak af te komen.

Daarom is het ethisch en wetenschappelijke verantwoordelijkheid is om te wijzen op het volgende:
Het zijn de verbranding van tabak en de 4000 chemicaliën die vrijkomen bij het roken van tabak, die schadelijk zijn voor de gezondheid van rokers, niet de nicotine.

De gevaren van elektronische sigaretten zijn significant kleiner dan die van tabak. Elektronische sigaretten (ook e-sigaret of e-smoker genoemd) zijn naar verwachting zeker 95% tot 99% veiliger dan tabakssigaretten waar het gezondheidsrisico’s op de lange termijn betreft. Dit blijkt uit analyse van de samenstelling van de damp van elektronische sigaretten.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de damp die door e-sigarettengebruikers wordt uitgeademd schadelijk is voor omstanders; de concentratie nicotine in uitgeademde damp is te laag om een farmacologisch effect te kunnen hebben op omstanders. Deze resultaten komen overeen met wat we in de praktijk zien : Mensen met COPD kunnen wel naast een  damper zitten. Maar krijgen problemen als ze in de buurt van tabakrokers komen. Sterker nog iemand met COPD kan wél dampen, en bij diverse mensen zijn de longmetingen een stuk verbeterd. Dat maakt de elektrische sigaret zo´n een mooi hulpmiddel bij het stoppen.

Wetenschappelijk onderzoek : e-sigaretten effectief hulpmiddel bij stoppen met roken

Gecontroleerde steekproeven laten zien dat e-sigaretten een effectieve ondersteuning bieden om te stoppen met roken.

Uit onderzoeken naar het gebruik van e-sigaretten in de echte wereld blijkt dat ze veel effectiever zijn dan andere hulpmiddelen bij het stoppen met roken, inclusief nicotine-vervangende middelen.

Voor elke 1 miljoen mensen die overstappen van roken naar e-sigaretten, worden naar schatting ongeveer 6000 voortijdige sterfgevallen per jaar voorkomen.

E-sigaretten dragen niet bij aan het ‘normaliseren van het rookgedrag’ – ‘dampen’ is geen roken. In veel landen gaat de stijging van het gebruik van e-sigaretten gepaard met een voortdurende daling van de verkoop van tabak en het aantal rokers.

De eigenschappen van elektronische sigaretten zouden steeds moeten worden vergeleken met die van gewone sigaretten en de discussie met betrekking tot de absolute veiligheid van de e-sigaret op de lange termijn, moet ethisch en wetenschappelijk worden afgezet tegen de absolute zekerheid over de schadelijkheid van het roken van tabak.

Nu al gebruiken naar schatting 29 miljoen consumenten in Europa e-sigaretten. Maar door misvattingen over het product stappen minder mensen over.

parijs-250

30-04-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Studie toont aan E-Sigaret smaken niet aantrekkelijk bij niet-rokende tieners

Elektrische sigaret dampvloeistoffen kunnen naast tabak- en shagsmaken, ook smaken van fruit, snoep, koek en ook andere levensmiddelen hebben.

Er is bij sommige mensen angst dat niet-rokers tieners aangetrokken zullen worden door de verschillende smaakjes die in e-sigaretten gebruikt worden zoals snoep en fruitsmaken. “Deze studie toont aan dat de smaakaanduidingen, zelfs die naar verwachting een beroep zouden doen op de jeugd, dat NIET doen ” volgens Saul Shiffman, PhD, van PinneyAssociates en professor in de psychologie aan de Universiteit van Pittsburgh.”

Niet-rokende tieners tonen een zeer lage interesse in het gebruik van e-sigaretten, zelfs wanneer deze aangeboden worden met een verscheidenheid aan smaken als: framboos, kauwgom , gombeertjes, en vanillebonen, volgens een studie online gepubliceerd in het tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.

Onderzoekers ondervroegen 216 niet-rokende tieners leeftijd 13-17 jaar en 432 volwassen tabak rokers  over hun belangstelling naar verschillende mogelijke e-sigaret smaken.

Smaken gewoon niet belangrijk bij jongeren

De ondervraagden gaven hun waardering op een schaal van 0-10, bij vragen over hun interesse in e-sigaretten, die aangeboden werden met verschillende smaken.  Tieners toonden minimale interesse en de belangstelling van jongeren varieerde niet bij verschillende  smaken. Smaken waren gewoon belangrijk voor deze niet-rokers tieners.

Bij volwassenen hoofdzakelijk belangstelling bij e-sigaret gebruikers

Onder de volwassen tabakssigaretten rokers was de belangstelling voor e-sigaret smaken was het grootst bij recente gebruikers van e-sigaretten, gevolgd door het voormalige gebruikers en nooit gebruikers. Recente gebruikers e-sigaret geven aan belangstelling te hebben voor smaken als vanille, dubbele espresso en framboos. Deze smaken doen geen van alle een beroep op niet-rokende tieners.

Voor volwassen rokers van tabak sigaretten, zou volledig over te schakelen naar e-sigaretten moeten leiden tot aanzienlijke voordelen voor de gezondheid.

19-04-2015
door StopRokenVandaag
1 reactie

Research over Jongeren en e-sigaret gebruik

Vergelijkbare tendensen als in onderstaande grafiek zie je ook in onderzoeken van andere landen. Dit betreft E-sigaret gebruik in de laatste maand. Dit betreft meestal geen langdurig gebruik maar hoofdzakelijk een enkele keer of enkele keren experimenteren.  Verder is uit onderzoek gebleken dat jongeren het meest experimenteren met e-sigaretten die geen nicotine bevatten. (ruim 80% gebruikt geen nicotine, 2015 NIDA Monitoring the Future survey). Vooral in de US en UK zijn er veel gegevens over jongeren.

Smoking-and-Vaping-by-Teenagers-org

Daarnaast worden cijfers vervormd weergegeven in de media over gebruik bij jongeren. Vaak wordt in diverse onderzoeken gevraagd naar het gebruik in de laatste maand. Die getallen getotaliseerd bekeken kunnen hoog lijken.  Terwijl dat vaak weinig zegt, want veel jongeren experimenteren. Wanneer een tiener 1 of 2 maal een e-sigaret of tabakssigaret gebruikt, en daarna dat nooit meer doet, telt deze tiener als gebruiker voor het percentage. Terwijl dit juist een NIET-gebruiker is geworden. Daarnaast wil je toch liever dat jongeren met een nicotine vrije e-sigaret experimenteren, dan dat ze ongezonde tabak roken.  In diverse onderzoeken komt naar voren dat jongeren die e-sigaretten dagelijks gebruiken, meestal ook roken. (Dagelijkse gebruikers die niet roken = 0,2%  – CDC data). Waarom jongeren e-sigaretten gebruiken is tot nu toe blijkbaar nooit gevraagd. Misschien gebruiken de kleine groep frequente gebruikers de e-sigaret als rookstop middel, net zo als 99% van de volwassenen dat doen.

jongeren-laatste-30-dagen-gebruik

Angst is dat jongeren verslaafd raken aan roken is begrijpelijk.  Maar het gateway effect van dampen naar  roken blijkt  niet realistische en gebaseerd op onrealistische angst.  Pakweg 40 jaar geleden dacht men dat  blowen automatisch tot heroine verslaving leidde. Dat werd uitgebeeld in films en weekbladen. Tegenwoordig hoor je niemand daar meer over.  Het is een klassiek argument. Als je regels wilt stellen aan een relatief onschuldig genotmiddel zeg je dat het leidt tot iets veel ernstigers. Anekdotisch bewijsmateriaal is altijd wel te vinden.  Maar zegt weinig. Jammer genoeg is betrouwbaar cijfermateriaal is vaak minder beeldvormend.

Een onafhankelijk onderzoek in de Verenigde Staten

Deze studie trekt claims  dat e-sigaretten jongeren tot roken aanzet in twijfel. Dit onderzoek laat zien, dat het uiterst zeldzaam is om niet-rokende jongeren te vinden, die met e-sigaretten experimenteren  en daarna regelmatige gebruikers van e-sigaretten worden. Het meeste e-sigaret gebruik bij niet-rokers is zeldzaam en is experimenteel. Het e-sigaret gebruik is bij niet-rokers een louter sociaal fenomeen zonder verslavende component. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat e-sigaretten een opstap zijn voor jongeren naar roken. Voor nu, is er geen reden om aan te nemen dat het gebruik van e-sigaret het gebruik van tabak  verhoogt bij adolescenten.  Het onderzoek is te vinden op :
Frequency of youth e-cigarette and tobacco use patterns in the U.S

Cijfers uit de VS van 2016

Tieners gebruiken e-sigaretten als een alternatief voor roken. Dat is de reden waarom het aantal Amerikaanse tiener die roken snel afnemen. Zie de trentlijn die vanaf pakweg 2013 harder daalt.  En overeenkomt met het meer in omloop komen van e-sigaretten.

daling-jongeren-die-roken-VS

In  2017 is het grootste onderzoek onder jongeren die e-sigaretten gebruiken en roken gedaan in de UK

Uit dit  onderzoek  gehouden onder Britse 11- tot 16-jarigen blijkt dat jongeren die experimenten met e-sigaretten niet over gaan naar regelmatig gebruik van e-sigaretten. Niet rokende tieners gaan niet regelmatig e-sigaretten gebruiken. En het aantal jongeren dat rookt daalt.

Hieronder een overzicht van artikelen,  onderzoeken en studies die gedaan zijn over jongeren en e-sigaret gebruik

doden door roken

12-04-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Gisteren stierven 55 Nederlanders door roken!

In Nederland sterven dagelijks vijfenvijftig doden als gevolg van het roken van tabak. Dat is 385 per week en 1672 per maand. Bij de MH17 ramp kwamen 195 Nederlanders om. Per week overlijden aan roken dus 2x het aantal Nederlanders dat overleed bij de MH17 ramp. doden door roken

Hierover zie je niets in het nieuws op TV of in de krant. Wel worden ongelukken vermeld, waarbij meestal veel minder mensen het leven verliezen. Dat is in feite heel vreemd. Per jaar overlijden er in totaal zo´n 20.000 mensen door roken. Daarnaast zijn er een hele grote groep mensen die meerdere jaren met zware ziekten te kampen hebben door roken. De impact op het leven van velen is door ‘deze ramp‘ is enorm groot. En ‘dat terwijl roken een vermijdbare dood is.

Daarnaast beginnen dagelijks nog steeds 200 jongeren met roken. Daarvan zijn er na vier weken 126 verslaafd. Vanuit het oogpunt van de tabaksindustrie een prima zaak, want zo komen ze ook in de toekomst niet zonder klanten te zitten.

Informatie over de mogelijke gezondheidsgevolgen van roken zijn te vinden op nationaalkompas.nl en volksgezondheidenzorg.info

06-04-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Oproep tot actie: Europees Protest 2015 van elektrische sigaret gebruikers

=> 28 mei interview bij radio Radio FunX Utrecht

Hieronder staat een vertaling van de oproep van de European Vapers Protest 2015 Orga.

Europese dampers protesteren tegen de TPD2
(Tobacco Products Directive = EU wet en regelgeving)

Dampers van alle landen!
Nu is het tijd om te op te staan! Alle EU-burgers hebben rechten. Alleen de onze staan op het punt te worden beknot!

In twee landen is TPD2 al toegepast en we hebben gezien hoe grotesk dit uitgevallen is. We willen niet werkeloos wachten terwijl dit gebeurt. We roepen op tot gemeenschappelijke protesten in heel Europa.

Op vrijdag 29 mei 2015 zullen dampers in heel Europa de straat op gaan om te protesteren tegen de TPD2 die onze burgerrechten massaal zullen inperken. Lees verder →

05-04-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

E-sigaret bevordert NIET het aantal tabaksverslaafden onder jongeren

Tieners proberen e-sigaretten uit, maar gaan over het algemeen de e-sigaret niet regelmatig gebruiken. Daarmee lijkt de e-sigaret het aantal tabaksverslaafden onder jongeren niet te bevorderen. De jongeren die wel regelmatig een e-sigaret opstaken, rookten in dezelfde tijd ook al tabak of cannabis.

10656 kinderen ondervraagd

Het online tijdschrift BMJ Open, publiceerden een onderzoek van de Cardiff University dat gedaan is bij middelbare school kinderen van 150 scholen in Wales in 2013 en 2014. In totaal werden 10656 kinderen ondervraagd. Lees verder →

28-03-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Volksgezondheid deskundigen praten over E-sigaretten

Er zijn veel levens te redden door mensen te laten stoppen of minderen met het roken van tabak. Volksgezondheid experts in Engeland publiceerde onlangs een aantal uitstekende video´s over het dampen van elektrische sigaretten. Deze zijn bedoeld voor een Engels publiek, maar kunnen iedereen inzicht geven. Omdat ze laten zien e-sigaretten gebruik zou kunnen betekenen voor de volksgezondheid. Dat je mensen kun redden met behulp van een minder schadelijk alternatief vinden de meeste wetenschappers belangrijk. Jammer genoeg valt dit argument in Nederland vaak weg in discussies (naast veel geciteerde urban legends en onwaarheden die gepubliceerd en jammer genoeg vaak geloofd worden)

Prof Ann McNeill, Kings College London: Distinguishing between vaping and smoking

Lees verder →

24-03-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Nieuw RIVM rapport over de Elektrische sigaret

Dit nieuwe RIVM rapport gaat over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van elektrische sigaretten.  Meer informatie is te vinden op : rivm.nl/esigaretten  of  download het 130 pagina tellende rapport.

RIVM bevestigt dat tabak roken schadelijker is dan e-sigaret

Goed om te lezen is dat ook het RIVM bevestigt dat tabak roken schadelijker is dan e-sigaret gebruik. Hoewel de E-sigaret niet als onschadelijk kan worden beschouwd, de gezondheidseffecten wel veel minder ernstig zijn dan die van tabak roken: longkanker, hartinfarct en beroerte, longemfyseem en COPD, en mond-, tong-, slokdarm-, maag- en blaaskanker. Lees verder →

e-sigaret vervoeren per vliegtuig

23-03-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Veilig vliegen, hoe vervoer je een e-sigaret in het vliegtuig?

Wanneer je naar een ander land vliegt is het natuurlijk belangrijk dat je kijkt hoe het bestemmingsland met  de e-sigaret omgaat. Is er iets verboden of beperkt? Onderzoek ook over er invoerbeperkingen zijn.

De regels die de vliegvaart hanteert zijn bepaald door de International Civil Aviation Organization, die verantwoordelijk is voor de veiligheid in het luchtruim. Zij geven ook de regels voor hoe elektrische sigaretten vervoerd mogen worden in vliegtuigen.e-sigaret vervoeren per vliegtuig Lees verder →

Robert West

04-03-2015
door StopRokenVandaag
30 reacties

Tabex, cytisine helpt effectief en snel stoppen met roken

Video : Tabex, Cytisine Effectief en snelwerkend product om te stoppen met roken

Cytisine, (Tabex is merknaam) is in diverse EU-landen zonder recept vrij verkrijgbaar als zelfhulpmiddel en wordt niet als geneesmiddel gebruikt.  Het wordt erg veel gebruikt in de Balkan, Oost Europese landen en Aziatische landen, waar de rokers gewoonlijk de pil drie of vier weken nemen. Cytisine wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa gebruikt als natuurlijk middel om te stoppen met roken, maar was in de rest van de wereld niet erg bekend. Tegenwoordig wordt het langzaamaan in steeds meer landen populair.  Meer dan 20 miljoen personen hebben het gebruikt bij het stoppen met roken.  Het werkt vrij effectief bij het stoppen. Het is dan ook vreemd dat  Tabex of vergelijkbaar middel  niet toegestaan is in Nederland. Om onduidelijke redenen wordt dit door de inspectie voor de gezondheidszorg verboden, en worden er aan verkooppunten boetes uitgedeeld. Van de getroffen bedrijven begrijp ik dat zij geen duidelijke informatie krijgen over het hoe en wat, vanuit rijksinstanties en IGZ.

tabex-tabletten

Verder zijn er andere vergelijkbare cytisine (de werkbare stof van Tabex) producten te koop. In Polen bijvoorbeeld worden cytisine pillen onder een andere merknaam verkocht.  In Nederland zoeken mensen hun heil vaak in het buitenland, en koopt men  Tabex via buitenlandse websites of bij een drogist tijdens een bezoek in het buitenland. Ook is er een illegale markt. Tabex is veel goedkoper en heeft minder bijwerkingen  dan het wel verkrijgbare en enigszins vergelijkbare Champix. Verder duurt een Tabex kuur een stuk korter dan een Champix kuur.

Cytisine wordt uit de gouden regen, brem en ander planten geëxtraheerd en wordt al pakweg 40 jaar gebruikt als rookstopmiddel.

Robert West deed onderzoek naar Tabex

Robert West
Een bekende onderzoeker uit de UK, professor Robert West, heeft onderzoek gedaan naar Tabex. [Robert J. West, PhD, is hoogleraar gezondheidspsychologie en opleidingsdirecteur van studies over tabak bij  het Cancer Research UK Health Behaviour Research Centre, University College London, UK.]

2011-09 Placebo-Controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation

Cytisine was more effective than placebo for smoking cessation. The lower price of cytisine as compared with that of other pharmacotherapies for smoking cessation may make it an affordable treatment to advance smoking cessation globally.

Kort gezegd: Het goedkope middel cytisine is effectief bij de behandeling van stoppen met roken. Die conclusie trekken Robert West et al. in NEJM.

Lees ook het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde hierover.

Een ander onderzoek :  Cytisine improves smoking cessation  geeft als co

nclusie :  “Cytisine was more effective than placebo for smoking cessation”, ofwel Cysisine was effectiever dan een placebo bij stoppen met roken.

Onderzoek in Nieuw Zeeland naar Tabex

In opdracht van de Health Research Council van Nieuw Zeeland is dit onderzoek uitgevoerd: Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation

In deze studie gedaan in Nieuw-Zeeland, was cytisine superieur aan nicotine-vervangende therapie in het helpen bij het stoppen met roken. De bevindingen zijn samengevat in deze video.

Omdat cytosine goedkoper is dan andere farmacotherapieën – een behandelkuur kost in Polen ongeveer 15 en in Rusland 6 dollar – lijkt cytisine een aantrekkelijke behandeloptie voor alle rokers in de wereld.

Cytisine-data

Hoe succesvol is cytisine?

Van de ruim 1300 deelnemers aan de nieuwe studie bleek dat na een half jaar 22 procent van de mensen uit de cytisinegroep niet meer hadden gerookt, tegenover 15 procent van de nicotinegroep. “Een indrukwekkend resultaat,” is het oordeel van hoogleraar Van Schayck (hoogleraar preventieve geneeskunde in Maastricht). “Het betekent vijftig procent meer stoppers, tegen een fractie van de kosten.”

Eigen ervaring (ervaring van anderen)

Het mooiste is om te uit eigen ervaring te schrijven. Hiervoor kijk ik naar de ervaring in mijn stop met roken ondersteuningsgroep. Ik ben niet zelf met roken gestopt met Tabex, maar met de e-sigaret. Maar ik zie dat de meeste mensen in mijn stop roken groepje heel erg effectief en heel snel met behulp van Tabex stoppen. Onderwijl zijn dat een stuk of 30 mensen geweest.  Het begon mij op te vallen dat het stoppen met roken door de groepsleden goed lukte met Tabex. En dat deze mensen over het algemeen veel minder in gevecht waren met de hunkering naar een sigaret, dan mensen die werkten met o.a.  nicotinepleisters, nicotine pillen of zonder hulpmiddel stopten.

Ik heb ook nog niemand horen melden dat zij last hadden van bijverschijnselen.  Terwijl ik van de duurdere concurrent Champix, een vrij continue stroom van klachten langs zag komen. Mensen die zich er niet lekker bij voelden, tot mensen die er depressief van werden. En dan nog ondanks de depressiviteit door bleven gaan met Champix, zo graag wilden ze van de sigaret af. (gelukkig was de groep die voor tabex koos groot, en het aantal mensen dat voor champix koos veel kleiner).

Onderzoek champix vergeleken met Tabex

In een ander onderzoek worden de rookstopmiddelen varenicline en cystisine met elkaar vergeleken. (Merknaam van varennicline is champix. Tabex is de merknaam van de stof cystisine).   Er is gekeken hoeveel mensen na 6 maanden nog steeds met roken waren gestopt. (Onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Sheffield, UK.)

Men concludeert dat beide middelen effectiever helpen bij het stoppen met roken dan een placebo.  Waarbij cytisine meer effectief lijkt te werken en  kosteneffectiever is dan varenicline . Simpel gezegd : Tabex werkt beter en is goedkoper dan Champix.

Verder is er een onderzoek gedaan naar de werking van cystisine in het menselijk lichaam.

Tabex in combinatie met e-sigaret zonder nicotine

Een regelmatig terug komende combinatie in mijn stop met roken werkgroepje, was Tabex en e-sigaret gebruik. Waarbij dan voor een e-sigaret zonder nicotine gekozen werd.

En eigenlijk is dat wel een logische combinatie. De werking van Tabex is er op gebaseerd dat het stofje cytisine de plek van nicotine inneemt in de nicotinereceptoren in de hersenen.  Een Tabex kuur verlaagt door de tijd heen steeds meer de interactie van nicotine met de hersenen. Daardoor krijg je vanzelf tijdens de kuur steeds minder zin in tabak roken om je nicotine behoefte aan te vullen.

Maar Tabex doet niets met de “gewoonte verslaving”. Het gaat natuurlijk om een gewoonte iemand meestal al tientallen jaren heeft.  Bij het stoppen met roken mis je meestal de sigaret in je handen en het gevoel van het inhaleren van warmere rook.  Het gebruik van een elektrische sigaret zonder nicotine blijkt een goede opvang daarvoor. En werkt goed voor mensen die bang zijn om aan nicotine verslaafd te blijven.

Handleiding en bijsluiter Tabex in het Nederlands downloaden.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Ik ken er geen. Je vraag je af wat er aan de hand is.  Je zou toch denken dat de  regering zo snel mogelijk er voor zou gaan zorgen dat cytisine makkelijk en algemeen bereikbaar wordt voor verslaafde rokers. Of wanneer men vindt dat er te weinig onderzoek gedaan is, opdracht tot onderzoek geven. Maar je hoort niets van dit alles…….

Je zou haast gaan denken dat de Nederlandse regering ons aan het roken wil blijven houden. Bij 20000 tabaksdoden per jaar, kan Tabex als een zeer belangrijk levensreddend middel gaan fungeren, en is er haast bij invoering in ons land.  Misschien is de regering zelf verslaafd aan de belastinginkomsten op tabak?  Voor de zoveelste keer lijkt de regering qua gezondheidszorg niet het beste met ons voor te hebben.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org