Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

19-02-2015
door StopRokenVandaag
2 reacties

Elektrische sigaret voordelen en nadelen

De voordelen zijn gebaseerd op het feit dat er geen verbranding plaats vindt bij het gebruiken van de elektrische sigaret.  Bij de tabakssigaret ontstaan (nieuwe) ongezonde en kankerverwekkende stoffen. Bij de elektrische sigaret inhaleer je damp, door dat een vloeistof (dampvloeistof) verwarmd wordt.

Voordelen elektrische sigaret

De elektrische sigaret heeft veel voordelen ten opzichte van tabakssigaret.

 • E-sigaretten bevatten geen kankerverwekkend teer
 • Elektrische sigaretten produceren geen koolmonoxide en stikstofoxide, die de ademhaling en conditie verslechteren en bovendien hart en bloedvaten aantasten.
 • Bij het roken van een tabakssigaret komen 4000 gifstoffen vrij waaronder kankerverwekkende stoffen. De E-sigaret bevat in principe nicotine als enige relatief beperkt giftige stof, die niet kankerverwekkend is, wel verslavend.
 • De damp is niet schadelijk voor de omgeving.
 • E-sigaretten produceren damp in plaats van stinkende rook.
 • Mensen die alleen aan de gewoonte verslaafd zijn kunnen een nicotinevrije dampvloeistof gebruiken.
 • E-sigaretten zijn niet brandgevaarlijk
 • E-sigaretten geven de gebruiker geen gele tanden en vingers zoals normale sigaretten.
 • Het gebruik van de elektrische sigaret is goedkoper dan tabaksroken.
 • Dampvloeistoffen zijn in verschillende smaken te verkrijgen. Naast tabakssmaken zijn er  fruit, snoepjes en dranksmaken.
 • Bepaal zelf de hoeveelheid nicotine die je binnenkrijgt. Dampvloeistoffen zijn er in verschillende sterktes, ook zonder nicotine. Mengen van dampvloeistoffen kun je zelf doen om het nicotinepercentage te verminderen.
 • De E-sigaret mag op heel veel plekke gebruikt worden, waar je niet mag roken. Bijvoorbeeld in de horeca.
 • De E-sigaret werkt effectiever als stopmiddel dan veel nicotine leverende vervangingsmiddelen. Er is een groep  mensen die alle andere middelen al geprobeerd hebben, en pas kan stoppen door over te stappen op de  e-sigaret.

Nadelen van de E-sigaret

 • De elektrische sigaret bevat nicotine. Nicotine is verslavend (maar niet kankerverwekkend).
 • E-sigaret gebruik is vaak bewerkelijker. Je moet regelmatig batterijen opladen en dampvloeistof bijvullen.
 • De E-sigaret is niet in alle landen verkrijgbaar.
 • Bij onderzoek zijn in enkele dampvloeistoffen wel enkele ongezonde en kankerverwekkende stoffen gevonden. De  mate waarin ze gevonden werden is heel veel minder dan wat tabakssigaretten produceren. Bij normaal gebruik meestal niet veel hoger dan deze stoffen standaard al in lucht zitten.
 • Zwangere vrouwen moeten hun nicotinegebruik zo snel mogelijk verminderen en afbouwen. Nicotine is niet goed voor de foetus. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tabakssigaret.

17-02-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Mag E-sigaret gebruik in een horeca zaak als restaurant of bar?

Omdat er bij het gebruik van de e-sigaret geen tabaksverbranding plaatsvindt, valt die ook niet onder het rookverbod. In Europees verband is begin 2014 besloten dat de e-sigaret geldt als een consumentenproduct.  Een e-sigaret (elektronische sigaret) is toegestaan in de horeca.

Wat is het effect voor de omgeving

Juist omdat er geen verbranding is, worden ook de bij verbranding schadelijke kankerverwekkende stoffen niet gevormd. En omdat een e-sigaret niet gemaakt wordt van tabak, zijn er ook geen gevaarlijke en ongezonde radioactieve aanwezig in de damp die uitgeademd wordt.  De basisstoffen zijn ongevaarlijk en worden al jarenlang gebruikt in astma-inhalers voor astma patiënten en als basisdrager voor andere medicijnen. Het nicotinegehalte in uitgeademde damp is stukken lager dan bij tabak. Nicotine breekt snel af, en is nauwelijks waarneembaar, en is totaal afwezig vanaf pakweg 25 cm van het gezicht van een gebruiker.

Chemisch gezien geen reden e-sigaretten in horeca te verbieden. Bij verschillende onderzoeken is gebleken dat er geen risico is voor het “meeroken” (meedampen) van gevaarlijke stoffen. Lees meer artikelen over gezondheid en omgeving, bij e-sigaret gebruik.

Wel is  er onder andere een minimumleeftijd (18 jaar) leeftijdsgrens voor de verkoop e-sigaret van de e-sigaret.

Sinds 1 februari 2015 worden er veiligheidseisen, eisen aan de vloeistof, etiketteringseisen en eisen met betrekking tot reclame gesteld. Eisen die voor verkopers van e-sigaretten van belang zijn. De NVWA heeft op haar site informatie over het tijdelijke warenwetbesluit gepubliceerd.

Verder is het dampen in het grootste deel van de horeca toegestaan. Wilt u wel de e-sigaret weren uit uw bedrijf dan kunt u dit opnemen in uw huisregels.

16-02-2015
door StopRokenVandaag
1 reactie

De tabaksindustrie triest maar met veel humor gebracht

Bekijk de Video Last Week Tonight met John Oliver:

De lobby van de tabaksindustrie is sterk.

Dankzij de wettelijke beperkingen op tabaksindustrie marketing is in de VS het percentage rokers drastisch gedaald. De video legt uit hoe tabaksbedrijven hun winsten nu halen uit het buitenland. De trieste werkelijkheid wordt hier met grote humor getoond.

tabaks lobby marlborrow-mannen overleden

16-02-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Onderzoek : elektronische sigaret levert damp die precies bevat wat je zou verwachten

The American Council on Science and Health meldt : Machine geblazen e-sigaretten leverde damp die precies bevat wat je zou verwachten, en niet veel anders

Een nieuwe studie in Regulatory Toxicology and Pharmacology rapporteert over de chemische samenstelling van de e-sigaret damp, en vergelijkt deze resultaten met sigarettenrook. De onderzoekers, Drs. Rana Tayyarah en Gerald A. Lange, zijn in dienst van Lorillard Tobacco Co,

De onderzoekers gebruikten gestandaardiseerde roken door een machine om bestanddelen van de elektronische-sigaret damp te meten; zij vonden nicotine, propyleenglycol of glycerine, water en smaakstoffen. Het gehalte Aërosol nicotine uit e-sigaret damp was 85 procent lager dan bij sigarettenrook. Gangbare sigarettenrook (datgene wat een roker inhaleert) had ongeveer 1.500 keer meer schadelijke en potentieel schadelijke bestanddelen (HPHC) dan e-sigaret aërosol, of gewone lucht in de kamer.

Kortom:

 1. HPHCs van e-sigaretten was gelijk aan lucht in de ruimte;
 2. geen sigaretten-rook-afgeleide HPHCs werden gedetecteerd in de e-sigaret damp;
 3. Deze resultaten ondersteunen degenen die pleiten voor de relatieve veiligheid
  “verminderde blootstelling aan toxische stoffen” bij het dampen van e-sigaretten, zowel voor dampers als voor omstanders.

Dr. Gil Ross van The American Council on Science and Health had deze reactie: “Ik heb echt niets veel toe te voegen aan samenvatting en abstract van de studie. Je krijgt er uit wat je in stopt. En e-sigaretten bevatten in grote lijnen slechts een paar chemicaliën. Dus er is gewoon niet zo veel om in en uit te ademen. Deze studie bevestigt slechts de resultaten die anderen hebben al vele malen eerder hebben opgemerkt.

Het onderzoek is terug te vinden op sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230014002505

onderzoek damp elektronische sigaret

 

15-02-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Kort geding over e-sigaretten tegen de Nederlandse staat

Op 13 maart is er een Kort geding over e-sigaretten tegen de Nederlandse staat. De Esigbond heeft de Staat der Nederlanden gedaagd in verband met de AMvB inzake e-sigaretten, die op 1 februari jl is ingegaan. Het kort geding dient op 13 maart a.s. om 11 uur voor de rechtbank in Den Haag.
kort-geding-e-sigaret

Vreemde maatregelen AMvB veroorzaken schade

De Esigbond  behartigd de belangen van Nederlandse verkopers van elektronische sigaretten. Deze belangen lopen heel vaak gelijk op met de belangen van de consument. Vooral nu de Nederlandse regering en de Europese Unie bezig zijn met beperkende maatregelen. Genomen en voorgenomen maatregelen vallen vreemd uit. Blijkbaar door beperkte kennis van de mensen die de maatregelen bepalen. En daardoor wordt schade veroorzaakt. Zowel op economisch vlak als op het vlak van de gezondheid. Denk hierbij aan de beperkende maatregelen op E-liquids en inhoud clearomisers.  Beide zorgen voor een slechte concurrentiepositie. Voor buitenlanders worden Nederlandse winkels oninteressant. Nederlanders gaan in het buitenland shoppen. En wat zwaardere nicotine gebruikers kunnen problemen krijgen met stoppen met met roken. Dat komt doordat vloeistoffen met een hoger nicotine gehalte in Nederland verboden is geworden.  Dit alles wegens een buiten de realiteit staande angst voor dergelijke licht giftige vloeistoffen. Wat in flesjes met kindveilige sluitingen verkocht wordt.

Lees verder →

14-02-2015
door StopRokenVandaag
2 reacties

Wanneer stoppen met roken telkens faalt

Dan is elektronische sigaret misschien een geschikt hulpmiddel

De realiteit is dat er een groep roker is die het niet lukt om te stoppen. Ze starten na diverse stoppogingen toch weer. Voor verstokte rokers, die het ondanks nicotinepleisters en kauwgum maar niet lukt af te kicken, zijn elektronische sigaretten een mogelijke alternatieve route naar een minder ongezond leven.

Roken wordt beschouwd als een fysieke verslaving, aan de stof nicotine. Maar andere stoffen in een tabakssigaret werken vaak nog meer verslavend. Ook is het een verslaving aan de gewoonte om een sigaret in je handen te hebben. En het gevoel dat je een sigaret nodig hebt op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij een kopje koffie na het eten.

De elektronische sigaret ook e-sigaret of e-smoker genoemd,  heeft al verschillende mensen geholpen met stoppen met roken. En vaak voorkomt het opnieuw starten. Want men kan terugvallen op de e-sigaret bij stress.

Voor sommige mensen is alleen het verminderen van het aantal sigaretten bereikbaar door te dampen naast sigaret roken. Of roken de eerste jaren sigaretten naast het gebruik van een e-sigaret. Sommige mensen blijven hun hele leven elektronisch dampen. Voor mensen waarbij stoppen met roken een onbereikbaar doel is, kan de e-sigaret in dat geval een veel minder schadelijk alternatief zijn.

Er is er een grote groep mensen die de overstap van sigaret naar de veel minder ongezonde e-sigaret vrij gemakkelijk kan nemen.

Elektronische sigaretten bevredigen de tabaksverslaving zonder schadelijke bijwerkingen. Ze leveren nicotine, dat eigenlijk niet slechter is voor je gezondheid dan cafeïne.  Daarnaast geven ze rokers ook iets om vast te houden en te inhaleren. De schadelijkheid van een tabakssigaret zit juist in een groot aantal andere stoffen.

 • E-sigaretten bevatten geen kankerverwekkende teer
 • E-sigaretten bevatten geen koolmonoxide en stikstofmonoxide
  die slecht zijn voor longen, hart en bloedvaten
 • Je bepaalt zelf hoeveel nicotine je binnenkrijgt
 • Elektronische sigaretten produceren geen stinkende rook, maar voor de omgeving ongevaarlijke damp
 • Elektronische sigaretten zijn niet brandgevaarlijk
 • Elektronische sigaretten zijn véél goedkoper

Wil je voor het eerst een e-sigaret gebruiken dan is het aanschaffen van een (goedkopere) starterset een optie.

Lees meer over de dampvloeistoffen van e-sigaretten en de mening van een Engelse Arts die onderzoek heeft gedaan naar de effecten op het lichaam van e-sigaret gebruik.

13-02-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Overheid oordeelt: “E-sigaret ongevaarlijk”

Volgens de overheid (Raad van State) kleven aan het gebruik van een elektronische sigaret geen gevaareigenschappen. Toch wordt de e-sigaret vaak overdreven slecht in het nieuws gebracht. Hierdoor durven mensen de overstap naar de nagenoeg onschadelijke e-sigaret niet te maken. Men blijft roken wat een stuk schadelijker is.

overheid oordeelt esigaret ongevaarlijk

De Raad van State is van mening dat de elektronische sigaret minder schadelijk is dan de reguliere sigaret . Deze mening wordt gedeeld door ondermeer het KWF, Longfonds en Stivoro.

Kindveilige sluitingen en niet onder de 18 jaar

Belangrijk is dat de e-sigaret goed gereguleerd dient te worden om de veiligheid te waarborgen en om de verkoop onder de 18 jaar te verbieden. De landelijke brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland kan zich hier volledig in vinden. “Al sinds onze oprichting staat onze organisatie verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen niet toe. Iets dat bij wet helaas nog steeds niet geregeld is. Liquids (de vloeistof voor in een e-sigaret) worden uitsluitend verkocht wanneer zij voorzien zijn van kindveilige sluitingen en juiste etikettering bij aangesloten winkels.

Nicotine minder verslavend dan gedacht

Volgens recent onderzoek blijkt dat de elektronische sigaret minder verslavend is dan de tabaksigaret. Ook blijkt nicotine lang niet zo verslavend te zijn als dat men ons doet geloven. De Harvard School of Public Health publiceerde in 2012 al dat nicotine replacement therapies (NRTs), zoals nicotinepleisters en -kauwgum, niet effectief lijken te zijn om de roker op lange termijn te laten stoppen. Zelfs niet wanneer dit gecombineerd wordt met een stoppen met roken therapie. Er zijn naast nicotine andere stoffen in gewone sigaretten en tabak verantwoordelijk voor de verslaving.

De elektronische sigaret (soms e-smoker genoemd) is succesvoller bij het stoppen met roken. Arts Philippe Presles, die onlangs een boek over de e-sigaret als therapie publiceerde, stelt zelfs: “Deze uitvinding zal verantwoordelijk zijn voor het redden van een recordaantal levens in de 21ste eeuw”.

10-02-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Elektrische sigaret en Nicotine Inhaler damp vergelijken

In dit artikel kijken we naar schadelijke stoffen die zitten in de damp van de Elektrische sigaret (soms e-smoker genoemd) en Nicotine Inhaler.

Niet schrikken, zelfs in lucht zitten schadelijke stoffen

Er is eigenlijk niets te vinden waar geen schadelijke en kankerverwekkende stoffen in zitten. Dergelijke schadelijke stoffen zitten in de lucht die we inademen, in het water wat we drinken en in het voedsel wat we eten. Meestal is niet van belang OF ergens schadelijke stoffen in zitten. Maar bepaalt de hoeveelheid of ons lichaam nu of in de toekomst er ziek van wordt.
nicorette-inhaler-vergelijk

Hoeveelheid van stoffen bepaalt wel of niet schadelijk

Bij zowel de e-sigaret als de nicotine inhaler zijn de hoeveelheden schadelijke stoffen niet extreem veel hoger dan in gewone lucht.  Waarmee ik bedoel te zeggen dat het geen hoeveelheden waarvoor je erg bang hoeft te worden. Vooral niet als je dit vergelijkt met het roken van tabak.

De elektrische sigaret  lijkt wel op een nicotine inhaler.  Welke doet het beter qua schadelijke stoffen?
Michael Siegel deed deze vergelijking, en hier vatten we samen hoe hij vergeleek.

Hoe kun je vergelijken

Exacte vergelijking is moeilijk. Je moet uitgaan van hoe het apparaat gebruikt wordt. En overeenkomstig gebruik met elkaar vergelijken.

Michael Siegel ging er van uit dat een e-sigaret met een cartridge een dag gebruikt werd. En dat honderdvijftig trekjes  door een elektronische sigaret gebruiker geïnhaleerd per dag, overeen komt met ongeveer 16 cartridges per dag, voor een nicotine inhaler. Uiteraard zullen dergelijke cijfers  verschillen per individu.

nicotine-inhaler-met-esigaret-vergelijken

 Hoeveelheden zijn enorm klein vergeleken met rook van tabak

Wanneer je bovenstaande staatje bekijkt, blijkt dat de e-sigaret minder lood, nikkel, cadmium, formaldehyde en acetaldehyde produceert. Aan de andere kant zitten er een aantal stoffen wel in de damp van de e-sigaret, en die vindt je niet terug bij de nicotine inhaler.  De factor hoger staat in de derde kolom weergegeven.

Al met al zijn deze hoeveelheden stukken lager dan voorkomen in rook van sigaretten en andere brandbare tabaksproducten.

Stoppen met tabak en overstappen naar e-sigaret of nicotine inhaler is altijd een vooruitgang voor je gezondheid.

Er zijn er sinds Michael Siegel deze vergelijking deed best veel productontwikkelingen geweest bij e-sigaretten. Bij test bleek dat recenter ontwikkelde e-sigaretten vaak veel minder schadelijke stoffen produceren. Aan de andere kant zijn er ook veel modellen ontwikkeld waarbij vaak wel meer damp geïnhaleerd wordt per teug.  Dus eigenlijk is het enige wat je kunt zeggen, dat de voor alle producten er geen reden is om bang te zijn voor schadelijke stoffen. En een overstap van tabak naar inhaler of e-sigaret aan te raden is voor je gezondheid.

Houd er trouwens rekening mee dat andere producten die gebruikt worden bij het stoppen met roken zoals nicotine kauwgum ook niet vrij zijn van dergelijke stoffen.

Wil je voor het eerst een e-sigaret gebruiken dan is het aanschaffen van een (goedkopere) starterset een optie. Kijk eventueel ook bij JustLikeSmoking of andere expert e-sigaret winkels.

30-01-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Video over langdurig nicotine kauwgum gebruiken

Video over langdurig nicotine kauwgum gebruiken.

Gebruik nicotine kauwgum niet langer dan 3 maanden. Bij langdurig gebruik kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan.

Dit filmpje roept wel vragen op, omdat matig nicotinegebruik niet de oorzaak van al deze klachten kan zijn.  Tenminste dan zouden alle rokers en e-sigaret gebruikers ook deze problemen moeten hebben. Nicotine zelf is heel beperkt schadelijk, niet meer dan de cafeïne in een kopje koffie.  Het grootste probleem ervan is dat het *licht verslavend is.  Waarom zou je als je al erg lang gerookt hebt en dus dagelijks nicotine krijgt zonder klachten, wel door deze kauwgum klachten krijgen? Welke stoffen in de kauwgum veroorzaken dan deze klachten? En waarom worden die stoffen toegevoegd?

(*tabakssigaretten zijn veel  zwaarder verslavend, omdat toegevoegde stoffen als MAOIs en andere verslavende stoffen als nicotineopname versnellers in tabak toegevoegd zijn.)

26-01-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Roken kan medicijnconcentratie beïnvloeden, Stoppen met roken ook

Bij het starten of stoppen met roken kunnen bijwerkingen van medicijnen of een gebrek aan effectiviteit van bepaalde geneesmiddelen aan het licht komen. Roken veroorzaakt een  verhoging van het metabolisme in de lever door middel van enzyminductie. Hierdoor worden medicijnen in het bloed sneller afgebroken.  Waardoor het voor rokers nodig kan zijn een hogere dosis te gebruiken.  Wanneer een roker stopt kan dat een ongewenste verhoging van geneesmiddelconcentratie veroorzaken.

Veroorzakers polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) uit sigarettenrook zijn de meest belangrijkste veroorzakers. Ook nicotine veroorzaakt enige enzyminductie, maar wordt als onbelangrijk beschouwd. Er zijn aanwijzingen dat het verhoogde levermetabolisme zich langzaam herstelt na het stoppen met roken. Bij ouderen is de capaciteit van het enzymsysteem in de lever verminderd, waardoor het effect van enzyminductie minder groot is in vergelijking met jongeren. Ook het feit of iemand een erg zware roker was heeft invloed.

Wijzigingen in de medicijnconcentratie geldt niet alleen bij het stoppen zonder hulpmiddelen. Maar ook bij het stoppen met roken met behulp van NRT´s (zoals nicotinespray, nicotinekauwgum e.d) en elektrische sigaret kunnen invloed hebben op de medicijnconcentratie in het bloed. Lees verder →

24-01-2015
door StopRokenVandaag
Geen reacties

Reactie American Council of Science and Health op WHO

Reactie van de American Council of Science and Health op uitlatingen van de WHO. De American Council of Science bestaat uit echte gerespecteerde wetenschappers.

Dit omdat de WHO insinueert dat elektrische sigaretten allerlei potentiële schade kan veroorzaken. Veel van die beweringen zijn niet wetenschappelijk aangetoond, of de wetenschap toont het tegenovergestelde aan, dan de WHO beweringen. Lees verder →

19-01-2015
door StopRokenVandaag
7 reacties

Wat kost roken de Nederlands maatschappij? Het levert geld op!

Heeft op financieel vlak de regering en Nederlandse maatschappij er baat bij dat alle tabaksrokers stoppen met roken? Nee, want het levert geld op. De belasting en ziektekosten heffen elkaar (min of meer) op qua kosten. Maar het feit dat tabaksrokers korter leven, geeft een enorm grote besparing. Zowel qua ziektekosten als qua uitkeringen.

In Nederland rookt 27,5%. Rokers kosten de Nederlandse maatschappij zo’n 2,4 miljard euro. Deze kosten ontstaan doordat rokers vaker ziek zijn en een lagere productiviteit hebben.

Daarentegen levert de tabaksaccijns de Nederlandse schatkist ruim 2,3 miljard euro op.  In Nederland levert de tabaksindustrie voor ca 230 miljoen euro aan werkgelegenheid op. Rokers sterven gemiddeld 4 jaar eerder dan niet-rokers. Dit levert de samenleving een besparing op van ca. 600 miljoen euro aan ziektekosten. Daarnaast bespaart de kortere levensduur van rokers nog eens ca. 1,2 miljard euro per jaar aan niet genoten AOW en pensioen. Per saldo leveren rokers de samenleving dus ca 1,5 miljard euro per jaar op

Bekijk de uitzending in 2011 “Wat kost roken” van NPO de rekenkamer. Volgens de berekening in deze uitzending levert de roker 1,5 miljard op. En echt allerlei kostenposten worden meegenomen. Zoals het opruimen van peuken op straat, maar ook begeleiding bij het stoppen met roken.

Gegevens uit Wikipedia

Een roker levert geld op

Een Roker kost 7.000 euro aan zorgkosten, maar levert 50.000 euro op doordat hij eerder komt te overlijden. Ziekteverzuim door rokers kost 5.000 euro, accijns en BTW levert de schatkist weer 65.000 euro op. De AOW, min de gederfde belasting zorgt voor 70.000 euro in de schatkist. Als laatste leveren de besparingen op pensioenkosten bij rokers (ze leven minder lang) 90.000 euro op. In het totaal zitten we dan op 275.000 euro winst (Bron: HP de Tijd 2006).

Studie over de zorgkosten in de Verenigde Staten

Ook interessant is deze studie van de kosten die de effecten op de kosten onderzoekt wanneer alle mensen zouden stoppen met rokken : Vanwege de kosten van andere ziekten, heeft de bevolking van niet-rokers hogere zorgkosten, deels omdat deze kosten toenemen met de leeftijd. The Health Care Costs of Smoking
conclusies : Als mensen zouden stoppen met roken, zou er een besparing op de kosten van de gezondheidszorg zijn, maar alleen op de korte termijn. Uiteindelijk zou het stoppen met roken leiden tot hogere kosten voor de gezondheidszorg.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org