Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

16-01-2015
door StopRokenVandaag
2 reacties

Stoffen die je binnen krijgt bij tabak/sigaretten roken

Bij het roken van een sigaret krijg je heel veel (zo´n 4000) gevaarlijke stoffen binnen. Deze kunnen door de verbranding van tabak ontstaan. Maar ook voor dat er verbranding plaats vindt zitten er al gevaarlijke stoffen in tabak. En er zijn stoffen die in andere producten verboden zijn om te gebruiken. Minder mooi is dat de tabaksindustrie ook nog stoffen toevoegt. Lees verder →

11-01-2015
door StopRokenVandaag
6 reacties

Verzamelde ervaringen bij overstap roken naar elektrische sigaret

Artsen zijn opvallend vaak Pro-dampen. Maar vooral in de privacy van de spreekkamer lijkt het. Op fora lees je dat in ontzettend veel persoonlijke ervaringen van mensen hierover. Het lijkt wel of er wat angst dan wel terughoudendheid is om daar mee in de openbaarheid te komen. Dat zou veroorzaak kunnen zijn omdat de media vaak ten onrechte in een heel negatieve teneur over de elektrische sigaret schrijven.

Bijvoorbeeld diverse longartsen die vooruitgang zien bij patiënten die van roken overstappen naar de elektrische sigaret. Bijvoorbeeld COPD patiënten die het niet lukt te stoppen met roken, wordt aangeraden om over te stappen op de e-sigaret. Of de vrouw die rookte en voor de operatie het advies kreeg van de anesthesist: “Ga elektrisch roken. Dan krijg je alleen nicotine binnen en de rest van die troep niet”

Hieronder een opsomming van door mij gevonden ervaringen van mensen. De hier beschreven ervaringen komen van Fora en Blogs.

Gezondheid en ervaring van dampers

Stoppen met de elektrische sigaret werkt voor een hele grote groep mensen nog het beste om niet terug te vallen op tabakssigaretten. En raken daarmee de behoefte aan een tabakssigaret ook kwijt. Het werkt dus ook voor mensen waarbij allerlei andere methoden om te stoppen mislukt zijn. Daarnaast lukt het ook veel mensen om geleidelijk de hoeveelheid nicotine te minderen, door de tijd heen.

Mensen die niet of nauwelijks meer verkouden worden, of veel oppervlakkiger verkouden, zonder allerlei ontstekingen. Er zijn mensen die melden dat ze al een aantal jaren niet meer verkouden zijn geweest, sinds ze van roken naar dampen zijn overgestapt.

Veel mensen die al snel verbetering in conditie merken, minder snel buiten adem, langer uithoudingsvermogen met lopen, traplopen en fietsen.

Longartsen die tevreden zijn omdat ze een betere longinhoud signaleren bij mensen.. Waarbij door enkelen mensen percentages van 12%, 15% en 25% genoemd werden. Waarbij de longcapaciteit ook nog gedurende meerdere controles zich verbetert. Mensen met COPD vertellen dat de klachten minder worden. Meer lucht, minder benauwdheid.

Heel veel mensen noemen verbeterde smaak. Beter reukvermogen, hoewel niet iedereen dat als even prettig ervaart omdat er ook meer niet prettige geuren waargenomen worden. Geen rokershoest meer.

Mensen met astma die eerst rookten en door stoppen met roken en beginnen met dampen voelen verbetering. Wel is het voor mensen met astma en andere longziekten wat vaker zoeken naar de juiste verhouding PG/VG, nicotine, passende smaakstof, wegens benauwdheid snelle hoestneigingen.

Mensen omschreven dat ze minder medicijnen nodig hadden. Bijvoorbeeld minder inhalaties tegen astma. Fors wat mensen met astma beschreven dat ze geen medicatie meer nodig hadden. Maar ook minder pijnstillers omdat hoofdpijn minder vaak en heftig voorkwam.

Betere doorbloeding. Sommige mensen hebben daardoor minder snel last van kou.

Nadelen?

Diverse mensen hebben de ervaring dat ze na een aantal maanden aangekomen zijn.

Beter reukvermogen, ervaart niet iedereen als altijd prettig.

Er zijn stoffen en onderdelen bij de e-sigaret waar mensen soms allergisch op kunnen reageren of hoestbuien krijgen. Vaak zijn daar wel oplossingen voor te vinden, door een alternatieve dampvloeistof of ander soort damper te kopen.

Betere doorbloeding. Doordat ook het tandvlees een betere doorbloeding krijgt, bemerken allerlei mensen klachten die voorheen onopgemerkt bleven. Het lijkt dus alsof je meer klachten krijgt. Maar feitelijk worden nu pas al bestaande klachten duidelijk.

04-01-2015
door StopRokenVandaag
1 reactie

Studie toont verbeteringen bij astmapatiënten na overstap naar e-sigaret

Dit is de eerste studie die verbeteringen aantoont bij astmapatiënten na de overstap van roken naar het gebruiken van de e-sigaret (e-smoker). Deze belangrijke studie werd in het International Journal of Environmental Research and Public Health gepubliceerd.

Onderzoekers van de Universiteit van Catania, onder leiding van prof Riccardo Polosa, evalueerde de veranderingen in de ademhaling en luchtwegen van rokende patiënten met astma. Zij vergeleken objectieve resultaten met een spirometrie test (waarmee je de longfunctie kunt meten) vóór en na het overschakelen van tabak sigaretten elektronische sigaretten. Maar ook subjectieve gegevens werden bekeken. In totaal werden 18 patiënten geëvalueerd.

De studie vond een aanzienlijke verbetering in de longfunctie, gevonden door spirometrie. Ook werden er verbeteringen vastgesteld bij dual-gebruikers, die aanzienlijk geminderd waren met tabakssigaret roken. De patiënten meldden persoonlijke verbeteringen in hun gezondheidstoestand, op basis van een vragenlijst die gebruikt werd door de onderzoekers. Geen verandering in astma-exacerbaties werd waargenomen, maar de basislijn aantal exacerbaties was vrij laag.

De studie is erg belangrijk omdat astma-patiënten zijn vooral gevoelig voor respiratoire irriterende stoffen. Roken verslechtert de conditie van astma patiënten. Maar ondanks dat roken nog steeds veel astmapatiënten. Tot nu toe hebben we geen objectieve aanwijzingen zijn dat er enige verbetering in hun respiratoire toestand bij het overstappen naar elektronische sigaretten hebben.

Deze studie levert het eerste klinisch bewijs van gunstige effecten bij deze patiëntengroep. Belangrijker is dat de voordelen ook waargenomen in dual-gebruikers.

Een andere studie over COPD en astma en e-sigaret gebruik is hier te lezen:
betere-conditie-astma-en-copd-patienten-na-overstap-e-sigaret

02-01-2015
door StopRokenVandaag
11 reacties

Hoesten, droge mond en keelpijn bij gebruik elektrische sigaret

hoesten en keelpijn

De ingrediënten van een elektrische sigaret bevatten onschadelijke stoffen. Bij gebruik is deze ruim gezonder dan het roken van tabak. Toch kunnen mensen klachten krijgen. De meeste klachten hebben te maken met het stoppen met roken. Want overstappen op naar een e-sigaret in principe hetzelfde effect. Enkele mensen kunnen allergisch reageren op een ingrediënt in de dampvloeistof.  Vaak helpt het vervangen van de basis vloeistof door een 100% VG vloeistof.  Ook is het soms wennen en goed leren inhaleren met een e-sigaret belangrijk.

Droge mond, hoesten en keelpijn zijn klachten soms gehoord worden. Hiervoor kunnen heel verschillende oorzaken zijn, en dus ook verschillende oplossingen. Niet voor iedereen helpt elke oplossing. Het is handig verschillende oplossingen apart te testen. Dat geeft makkelijker inzicht in wat er aan de hand is, en te nemen maatregelen. Lees verder →

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org