Stop roken vandaag

Stop met roken, ga dampen

EU

De publieke raadpleging over de EU Tabakswetgeving en regelgeving

| Geen reacties

Van november 2016 tot half februari 2017 is er een openbare raadpleging geweest over de EU tabakswet en regelgeving. De Europese Commissie hield een EU-enquête over de reorganisatie van de belasting heffingen op tabak en aanverwante producten. E-sigaretten worden ook gereguleerd binnen de TPD2, en werden ook meegenomen in dit onderzoek.  Het was storend dat deze enquête alleen in de Engelse taal beschikbaar was, terwijl deze wel bedoeld was voor alle lidstaten van de EU.  Gezien het feit dat de raadpleging alleen in het Engels werd uitgebracht, kan de burgerparticipatie als ongewoon hoog worden beschouwd.

Bedrijven, organisaties en particulieren mochten een hele hoop vragen antwoord geven over allerlei soorten tabaksproducten en hun regelgeving. Deze enquête is 7686 keer ingevuld door mensen en instanties uit 28 verschillende Europese landen. Deze enquête was onderverdeeld in thema´s , en hoofdvragen met subvragen. Het was mogelijk alleen op hoofdvragen of gedetailleerd antwoord te geven op een specifiek thema (waar je verstand van hebt of belang bij hebt).  Het was niet verplicht alle vragen te beantwoorden.

De meerderheid van de antwoorden werd gegenereerd door 7317 (95,2%) particulieren. Slechts 81 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) hebben deelgenomen, wat neerkomt op een totaal van 1,05% van de deelnemers.

Sinds kort zijn de resultaten daarvan beschikbaar :
Public consultation – Excise duties applied to manufactured tobacco

Hopelijk houdt de EU Commissie rekening met  de duidelijke resultaten van deze raadpleging

De EU moet het dampen (e-sigaret gebruik) omarmen als een grote kans voor de vooruitgang van de  volksgezondheid. Gezien de consensus over de relatieve veiligheid van deze producten in vergelijking met brandbare tabaksproducten, moet de EU er naar streven rokers die over willen stappen naar e-sigaretten te ondersteunen. E-sigaret gebruik kost relatief weinig in vergelijking tot brandbare tabaksproducten. Deze lage prijs bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid voor rokers. Een accijnsregime zou de elektrische sigaret een minder aantrekkelijk alternatief maken.

De EU moet erkennen dat door het heffen van accijns, ze huidige rokers ontmoedigen om een overstap naar de e-sigaret te maken.  Daarnaast zou een belastingverhoging een verkeerd signaal geven. En verwarring veroorzaken bij het publiek ten aanzien van begrip over het veel kleinere  risico van e-sigaret gebruik ten opzichte van het veel gevaarlijkere roken.

Voorbeelden van gezondheidsonderzoeken:

Aantal vragen uit de EU raadpleging hier gepubliceerd

Bij sommige vragen heb ik zelf ook grafieken gemaakt. Bij deze grafieken zijn de mensen die deze vragen niet beantwoord hebben, of geen antwoord wisten, weggehaald.  Oorzaak van regelmatig niet antwoorden wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat de thema´s zo verschillend waren. En diverse mensen die niet belang hadden bij elk thema.  Bij sommige vragen is de groep die geen antwoord geeft pakweg 50%.  En heeft daardoor veel invloed op de percentages. Door deze weg te halen, zie je in ieder geval de verhoudingen van mensen die er belang bij hebben of er in ieder geval een mening over hebben. De nummering is de volgorde van vragen hier op de website.

Vraag 1
In your opinion, should electronic cigarettes and refill containers be subject to excise duties?
Moeten elektronische sigaretten en navul containers worden onderworpen aan accijnzen?
publieke-raadpleging-EU-abakswetgeving-Esigaret-accijnzen
=>> Wat mij betreft de belangrijkste vraag. Het idee om het meest effectieve hulpmiddel  bij het stoppen met roken – de e-sigaret – duurder te maken door extra belasting heffingen lijkt een onzinnig idee. Het beleid en de wetgeving moet er op gericht zijn zoveel mogelijk rokers te ondersteunen en het makkelijk te maken met stoppen met roken. Gelukkig is de grote meerderheid het hier dan ook mee eens.

Vraag 2
Assuming a possible taxation of electronic cigarettes and refill containers, how should the tax rate on electronic cigarettes and refill containers be, compared with the tax rates applied to the following tobacco products? : Cigarette
Uitgaande van de mogelijkheid tot belasting heffen op elektronische sigaretten en hervulbare tankjes, hoe moet die belasting op elektronische sigaretten en hervulbare containers zijn, in vergelijking met de belastingtarieven voor de volgende tabaksproducten? : Sigaret
belasting-Esigaretten-vergeleken-met-sigaretten

publieke-raadpleging-EU-abakswetgeving-Esigaret-accijnzen-bijgewerkt

=>> Gezien vraag 1 (waar de overgrote meerderheid totaal geen extra belasting heffing wil op e-sigaretten), is het logisch dat als men die extra accijns toch doorgang laat vinden, deze zo laag mogelijk wil hebben. Hoewel hier niet naar motivatie is gevraagd, is de algemene bekende motivatie dat e-sigaretten een zeer effectief rookstop middel zijn. En uit onderzoek blijkt dat deze qua veiligheidsprofiel nauwelijks schadelijk zijn en vergelijkbaar  met andere hulpmiddelen die je bij een drogist kunt kopen (nicotine pleister, nicotine kauwgum e.d.).

Vraag 3
Assuming a possible taxation of electronic cigarettes and refill containers, how should the tax rate on electronic cigarettes and refill containers be, compared with the tax rates applied to the following tobacco products? : Fine-cut tobacco for rolling of cigarettes.
Uitgaande van de mogelijkheid tot belasting heffen op elektronische sigaretten en hervulbare tankjes, hoe moet die belasting op elektronische sigaretten en hervulbare containers zijn, in vergelijking met de belastingtarieven voor de volgende tabaksproducten? :  Losse tabak of shag
belasting-Esigaretten-vergeleken-met-losse-tabak-shag

=>> Gezien vraag 1 waar de overgrote meerderheid totaal geen extra belasting heffing wil op e-sigaretten, is het logisch dat als men die toch doorgang laat vinden, deze zo laag mogelijk wil hebben. De motivatie is voor de veel mensen, dat e-sigaretten een zeer effectief rookstop middel zijn. En uit onderzoek blijkt dat e-sigaretten qua veiligheidsprofiel nauwelijks schadelijk zijn en vergelijkbaar  met andere hulpmiddelen die je bij een drogist kunt kopen (nicotine pleister, nicotine kauwgum e.d.).

Vraag 4
Assuming a hypothetical (tax-induced) price increase of 20% for refill liquids used in electronic cigarettes what would the likely reaction of the ‘typical’ user of electronic cigarettes? : The user would purchase these products from informal sources  (online, cross-border ‘shopping’, etc.).
Uitgaande van een hypothetische (fiscaal-geïnduceerde) prijsstijging van 20% voor dampvloeistoffen bedoeld voor bijvullen van elektronische sigaretten wat zou de waarschijnlijke reactie van een ‘typische’ gebruiker van elektronische sigaretten? : De gebruiker zou deze producten uit informele bronnen (online, over de grens winkelen, enz.) aanschaffen.
koopgedrag-bij-20procent-prijsstijging
20procentTax-meer-uit-informele-bronnen-aanschaffen=>> Vooral de laatste grafiek waarbij het grote aantal mensen dat geen antwoord gaf uitgefilterd is, laat zien dat de “kenners” verwachten dat mensen naar informele bronnen gaan om hun producten te verkrijgen, bij verhoging van de prijs door belastingverhoging. Denk hierbij aan eigen productie van dampvloeistof of deels eigen bouw van e-sigaret, of illegale import van dampvloeistof en apparatuur vanuit het buitenland. (Wanneer je op fora of faceboekgroepen kijkt, dan zie je dat de invoering TPD alleen al bij een grote groep paniek heeft veroorzaakt. Deze mensen hebben apparatuur en grondstoffen van spullen die hen helpt weg te blijven van tabak. Het betreft dan apparatuur wat nu buiten de wet valt).

Vraag 5
Assuming a hypothetical (tax-induced) price increase of 20% for refill liquids used in electronic cigarettes what would the likely reaction of the ‘typical’ user of electronic cigarettes? : The user would increase the consumption of traditional tobacco products.
Uitgaande van een hypothetische (fiscaal-geïnduceerde) prijsstijging van 20% voor dampvloeistoffen bedoeld voor bijvullen van elektronische sigaretten, wat zou de waarschijnlijke reactie van de ‘typische’ gebruiker van elektronische sigaretten?: De gebruiker zou meer traditionele tabaksproducten gaan gebruiken

rookgedrag-bij-20procent-prijsstijging

20procentTax-meer-traditionele-tabak-roken

=>> Pakweg drie kwart van de mensen die een antwoord gaven denken dat bij een belasting verhoging van 20% gebruikers meer traditionele  sigaretten zullen gaan roken.  Dit is zo te zien een belangrijke reden om geen belastingverhoging in te voeren. Mensen die al gestopt zijn met roken met behulp van een e-sigaret moeten niet terug gejaagd worden naar tabak roken.


Boek van bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos :  Analytical Assessment of E-Cigarettes - From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles . Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com. Lees meer over dit boek op deze site


Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


Right click disabler plugin by jaspreetchahal.org